Το ταλέντο του ανθρώπου να καταστρέφει...


Animation created in Flash and After Effects
looking at mans relationship with the natural world.

Music: In the Hall of the Mountain King by Edvard Grieg.
"Hall of the Mountain King" Kevin MacLeod (incompetech.com