Το βραβευμένο βίντεο Ελληνίδας μαθήτριας

που «κέρδισε» την UnescoΈλενα Καρανταγλή, μαθήτρια της Γ’ Λυκείου από την Χαλκιδική,

http://www.alexiptoto.com/


Υπάρχει Παράδεισος στη γη;