1.- Καλωσορίσατε στην τάξη


2.- Η ομάδα


Οι μαθητές, με τη βοήθεια του καθηγητή χωρίζονται σε ομάδες των 4-5 ατόμων
και η κάθε ομάδα αναλαμβάνει την ανάπτυξη μιας εργασίας.
Τα μέλη της ομάδας συζητούν μεταξύ τους και αναλαμβάνει ο καθένας έναν τομέα.

Ρόλοι στην ομάδα  λήψης (4).jpg
ο συντονιστής: τα μέλη συζητούν με τη βοήθειά του
ο γραμματέας: καταγράφει ότι συζητούν
ο υπεύθυνος εργασίας: παρεμβαίνει ώστε να είναι καλή η σύνταξη της εργασίας
ο αναγνώστης: ανακοινώνει την εργασία στην τάξη
ο υπεύθυνος υλικού: συγκεντρώνει και ελέγχει το υλικό που χρειάζεται για την ολοκλήρωση της εργασίας.

Προσοχή!!!
Στην ομάδα συμμετέχουν ΟΛΟΙ, βοηθούν, ακούν, ενθαρρύνουν, ζητούν βοήθεια, μαθαίνουν.

Ρουμπρίκες αξιολόγησης ομαδικής εργασίας
3.- Ο μαθητής
.gif
Ο μαθητής αξιολογείται από:
1.Την καθημερινή προφορική εξέταση
2.Την συμμετοχή στο μάθημα
3.Με ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (test)
4.Με γραπτές ανακεφαλαιωτικές δοκιμασίες (διαγώνισμα)
5.Από τον φάκελο των ατομικών εργασιών
6.Από τον φάκελο της ομαδικής εργασίας
Προσοχή!!!
Η εργατικότητα και το ενδιαφέρον, η προσπάθεια, η οργάνωση και η τάξη, τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και οι δημιουργικές ικανότητες, είναι στοιχεία που συμπληρώνουν την αξιολόγηση του μαθητή.

Ο Φάκελος Εργασιών του Μαθητή (portfolio) αποτελεί συλλογή των ατομικών και ομαδικών έργων ενός μαθητή.
Τα έργα αυτά αποτελούν τεκμήρια για την προσπάθεια, την πρόοδο και την επίδοση του μαθητή σε δεδομένο ή δεδομένα γνωστικά αντικείμενα.

Ρουμπρίκες αξιολόγησης μαθητή

Η ρουμπρίκα (αυτο)αξιολόγησης του μαθητή είναι από την
συνάδελφο Μιχαλοπούλου Κερκύρα , καθηγήτρια Οικιακής Οικονομίας