Το χρηματιστήριο εργασίες των μαθητών
του Α1 Σχ. έτος 2016-17